CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI VỚI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hiển thị

14:15 - 07/10/2021

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ SỐ Ở VIỆT NAM

ThS. Nguyễn Thọ Vân - Công ty Xăng dầu Khu vực II PGS.TS. Phan Thế Công - Đại học Thương mại

11:33 - 21/08/2021

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MỚI VÀ VẤN ĐỀ ĐẢM BẢO AN NINH NĂNG LƯỢNG NƯỚC TA TRONG NHỮNG NĂM TỚI

Vũ Huy Hùng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

13:49 - 15/03/2021

Tình hình sản xuất Công nghiệp - Thương mại năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của tỉnh Bắc Kạn

  Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho ngành Công Thương Bắc Giang trong năm 2021 là tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo mục tiêu...

13:14 - 03/03/2021

Xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong bối cảnh mới

Nông sản là ngành hàng xuất khẩu lớn thứ hai sang Trung Quốc, đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Viêt Nam sang thị trường này....