CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI TRONG HỘI NHẬP

Hiển thị

13:32 - 13/06/2023

Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Dung Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

09:52 - 06/09/2022

Tác động của Hiệp định EVFTA đến xuất khẩu mặt hàng nông sản của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Trịnh Văn Thảo Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

18:45 - 19/01/2022

Một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tận dụng các FTA thế hệ mới tham gia vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu

ThS. Phan Thế Quyết, Đặng Anh Đào, Hoàng Hồng Anh Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

17:58 - 10/01/2022

Chính sách phát triển kinh tế tuần hoàn tại Nhật Bản và kinh nghiệm cho Việt Nam

ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

14:23 - 01/11/2021

Thương mại số: Kiến nghị chính sách đối với Việt Nam

ThS. Đỗ Quốc Hưng Vụ Thị trường châu Á- châu Phi, Bộ Công Thương