THỊ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP

Hiển thị

09:30 - 22/09/2021

Một số giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Bra-xin trong bối cảnh mới

ThS. Lê Hồng Quang Bộ Công Thương (Bài đăng trên Tạp chí in số 61 (T7/2021)

11:52 - 21/08/2021

Xuất khẩu linh kiện, phụ tùng kim loại sang Liên minh Châu Âu trong bối cảnh thực thi EVFTA

ThS. Nguyễn Quang Tuấn, ThS. Nguyễn Mạnh Linh, Nguyễn Đức Kiên, Phạm Ngọc Dũng Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương

13:49 - 15/03/2021

Tình hình sản xuất Công nghiệp - Thương mại năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của tỉnh Bắc Kạn

  Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho ngành Công Thương Bắc Giang trong năm 2021 là tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo mục tiêu...

09:31 - 03/03/2021

Triển vọng phát triển thương mại hàng nông sản của Việt Nam đến năm 2025 và một số khuyến nghị chính sách

  Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương