CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI VỚI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hiển thị

13:49 - 15/03/2021

Tình hình sản xuất Công nghiệp - Thương mại năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của tỉnh Bắc Kạn

Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho ngành Công Thương Bắc Giang trong năm 2021 là tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo mục...

13:14 - 03/03/2021

Xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong bối cảnh mới

Nông sản là ngành hàng xuất khẩu lớn thứ hai sang Trung Quốc, đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Viêt Nam sang thị trường này....