CHÍNH SÁCH VÀ CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÍ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

Hiển thị

13:35 - 03/03/2021

Chính sách phát triển điện mặt trời của một số nước và Việt Nam

Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế  - xã hội ngày một gia tăng, đây chính là thách thức rất lớn...

13:14 - 03/03/2021

Xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong bối cảnh mới

Nông sản là ngành hàng xuất khẩu lớn thứ hai sang Trung Quốc, đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Viêt Nam sang thị trường này....

09:37 - 03/03/2021

Khu vực kinh tế chưa được quan sát của một số nước và bài học cho Việt Nam

TS.Lê Huy Khôi; ThS. Hoàng Thị Vân Anh; CN. Tưởng Thị Thanh Vinh Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công Thương