CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI TRONG HỘI NHẬP

Hiển thị

18:45 - 19/01/2022

Một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tận dụng các FTA thế hệ mới tham gia vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu

ThS. Phan Thế Quyết, Đặng Anh Đào, Hoàng Hồng Anh Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

17:58 - 10/01/2022

Chính sách phát triển kinh tế tuần hoàn tại Nhật Bản và kinh nghiệm cho Việt Nam

ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

14:23 - 01/11/2021

Thương mại số: Kiến nghị chính sách đối với Việt Nam

ThS. Đỗ Quốc Hưng Vụ Thị trường châu Á- châu Phi, Bộ Công Thương

14:15 - 07/10/2021

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ SỐ Ở VIỆT NAM

ThS. Nguyễn Thọ Vân - Công ty Xăng dầu Khu vực II PGS.TS. Phan Thế Công - Đại học Thương mại

09:16 - 22/09/2021

Bảo vệ người tiêu dùng trên nền tảng số: Thực tiễn và những vấn đề pháp lý đặt ra

Nguyễn Quỳnh Anh Cục Quản lý cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bài viết đăng trên Tạp chí in số 61 (T7/2021)&

10:26 - 03/03/2021

Một số giải pháp thúc đấy xuất khẩu một số mặt hàng công nghiệp của Việt Nam sang thị trường các nước Mercosur

  Ngô Văn Phong Tổng cục Quản lý thị trường – Bộ Công Thương