HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG

Hiển thị

14:23 - 01/11/2021

Thương mại số: Kiến nghị chính sách đối với Việt Nam

ThS. Đỗ Quốc Hưng Vụ Thị trường châu Á- châu Phi, Bộ Công Thương

14:50 - 06/07/2021

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

  Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương – Bộ Công Thương thông báo điều chỉnh thời gian tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

13:11 - 20/05/2021

THÔNG BÁO TUYỀN CHỌN CHUYÊN GIA TRONG NƯỚC

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (Viện) được Bộ Công Thương giao chủ trì thực hiện Đề án: “Phổ biến, đào tạo và hướng...