HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG

Hiển thị

14:50 - 06/07/2021

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

  Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương – Bộ Công Thương thông báo điều chỉnh thời gian tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

14:58 - 20/05/2021

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021

THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021  

13:11 - 20/05/2021

THÔNG BÁO TUYỀN CHỌN CHUYÊN GIA TRONG NƯỚC

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (Viện) được Bộ Công Thương giao chủ trì thực hiện Đề án: “Phổ biến, đào tạo và hướng...

14:10 - 15/03/2021

Bắc Giang: thực hiện 5 nhóm giải pháp phát triển ngành Công Thương

Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho ngành Công Thương Bắc Giang trong năm 2021 là tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo mục...

13:49 - 15/03/2021

Tình hình sản xuất Công nghiệp - Thương mại năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của tỉnh Bắc Kạn

Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho ngành Công Thương Bắc Giang trong năm 2021 là tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo mục...

14:17 - 10/03/2021

Giải báo chí 70 năm ngành Công Thương Việt Nam

Năm 2021, Ngành Công Thương tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (14/5/1951 – 14/5/2021). Giải Báo chí 70 năm ngành Công Thương Việt Nam là một trong...

11:33 - 07/03/2021

Thành phố Hồ Chí Minh tập trung phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm

 Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; đầu mối giao lưu và...