Thông báo kết quả thi phỏng vấn nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển viên chức năm 20222 của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương.

13:15 - 20/12/2022