Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS. Đỗ Quang

13:59 - 21/03/2023

Ngày 13 tháng 3 năm 2023, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Viện chuyên ngành kinh doanh thương mại, mã số 9.34.01.21 cho NCS. Đỗ Quang về đề tài: “Giải pháp chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga”.  Luận án được thực hiên dưới sự hướng dẫn khoa học của: PGS.TS. Đinh Văn Thành và PGS.TS. Nguyễn An Hà.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp Viện  theo quyết định số 108/QĐ-CLCT ngày 13 tháng 02 năm 2023 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương gồm 7 thành viên: PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch - Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, Chủ tịch hội đồng; PGS.TS Trần Thị Thu Phương - Trường Đại học Thương mại, Ủy viên phản biện 1; TS. Trịnh Thị Thanh Thủy - Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, Ủy viên phản biện 2; GS.TS Đỗ Đức Bình - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Ủy viên phản biện 3; PGS.TS Từ Thúy Anh - Trường Đại học Ngoại Thương, Ủy viên; PGS.TS. Hà Văn Sự - Trường Đại học Thương mại, Ủy viên; TS. Lê Huy Khôi - Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, Ủy viên, Thư ký hội đồng.

Đến dự lễ bảo vệ có TS. Nguyễn Văn Hội - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, đại diện cơ quan đào tạo. Ngoài ra còn có TS. Vũ Quang Hùng, Phó Viện trưởng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương; PGS.TS. Đinh Văn Thành và PGS.TS. Nguyễn An Hà - giáo viên hướng dẫn của nghiên cứu sinh cùng các nhà khoa học, các nghiên cứu sinh của Viện, đồng nghiệp, người thân và bạn bè của NCS. Đỗ Quang.

Luận án “Giải pháp chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga” có kết quả nghiên cứu như sau:

- Về lý luận: Luận án đã hệ thống hóa, bổ sung một số vấn đề lý luận về chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của một quốc gia sang thị trường nước ngoài; bổ sung khung lý thuyết về khái niệm; xác định được các nội dung chủ yếu và các tiêu chí đánh giácác yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của một quốc gia sang thị trường nước ngoài trong mối liên hệ với các FTA đã được ký kết. Luận án đã tổng quan kinh nghiệm quốc tế và rút ra một số bài học có thể vận dụng và những bài học cần tránh cho Việt Nam.

- Về thực tiễn: Luận án đã tổng hợp, phân tích và đánh giá thực trạng chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga từ phía Nhà nước và doanh nghiệp. Từ kết quả nghiên cứu của luận án đã phát hiện: (1) Các qui định nhập khẩu, rào cản phi thuế quan, hạn ngạch thuế quan cũng như các rào cản tiếp cận thị trường đang là những cản trở doanh nghiệp Việt Nam chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga; (2) Các nhóm hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga có khả năng cạnh tranh cao; (3) Thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga mang tính bổ sung, các sản phẩm xuất khẩu không có cạnh tranh trực tiếp; (4) VN-EAEU FTA có tác động chưa rõ rệt đến chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga.

Trên cơ sở bối cảnh mới, Luận án đã xác lập một số định hướng, đề xuất giải pháp chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga theo 03 chủ thể là Nhà nước, doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng nhằm chuyển dịch có hiệu quả cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga.

Phát biểu kết luận, PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch - Chủ tịch hội đồng khẳng định tên luận án “Giải pháp chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga”  phù hợp với nội dung và mã số chuyên ngành, luận án có tính cấp thiết với thực tiễn, không trùng với các luận án khác đã được bảo vệ.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín đánh giá luận án của NCS. Đỗ Quang với kết quả 7/7 phiếu tán thành. Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Viện đã nhất trí đánh giá luận án của NCS. Đỗ Quang đảm bảo yêu cầu của một luận án Tiến sỹ kinh tế và đề nghị Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương cấp bằng Tiến sĩ cho tác giả của luận án theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ: