Đại hội Công đoàn Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương Khóa II, Nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp

23:22 - 18/04/2023

Sáng ngày 14/04/2023, tại Hội trường tầng 2, Nhà khách Tổng Liên Đoàn, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Viện nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương khóa II - Nhiệm kỳ 2023 - 2028. Viện là đơn vị được Công đoàn Cơ quan Bộ Công Thương chọn làm Đại hội điểm .

Tới dự và chỉ đạo Đại hội về phía Công đoàn Cơ quan Bộ Công Thương có đồng chí Nguyễn Minh Huệ - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Công Thương; các đồng chí Đỗ Văn Côi và Lê Thu Hà - Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Công Thương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan Bộ Công Thương; đại biểu đại diện các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Cơ quan Bộ Công Thương. Về phía Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương có Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Nguyễn Văn Hội cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Viện có mặt đông đủ.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và Lãnh đạo Viện, Công đoàn Cơ quan Bộ Công Thương, Công đoàn Viện đã tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viện khóa I - Nhiệm kỳ 2018 - 2023, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cơ quan Bộ Công Thương, xây dựng Đảng bộ, cơ quan Viện trong sạch, vững mạnh.

Theo “Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Viện khóa II - Nhiệm kỳ 2018- 2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028”, nhiệm kỳ 2018 - 2023 là một nhiệm kỳ tương đối khó khăn trong việc triển khai các hoạt động công đoàn do đại dịch Covid-19 xẩy ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn Cơ quan Bộ Công Thương và của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện cùng với tinh thần tích cực, chủ động, Ban Chấp hành Công đoàn đã khắc phục khó khăn, tích cực triển khai thực hiện và thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Viện luôn là đơn vị vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công đoàn Cơ quan Bộ Công Thương ghi nhận và khen thưởng, nhiều công đoàn viên thuộc Công đoàn Viện đã được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công Thương và Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương tặng thưởng các danh hiệu cao quý như: Huân chương Lao động, Bằng khen, Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Ngoài ra, góp phần vào công tác phát triển Đảng, Ban Chấp hành Công đoàn trong nhiệm kỳ đã giới thiệu được 08 quần chúng ưu tú vào Đảng, 15 đoàn viên công đoàn ưu tú đi học các lớp nhận thức về Đảng. Hoạt động tài chính của Công đoàn Viện được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và được Đoàn công tác kiểm tra của Công đoàn Cơ quan Bộ Công Thương ghi nhận.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Viện đã thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với công chức, viên chức và người lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong đơn vị. Đồng thời cũng đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với cơ quan chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, thực hiện tốt chế độ tiền lương, tham quan, nghỉ mát, thăm hỏi… đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.

Ngoài những kết quả, thành tích đã đạt được, báo cáo cũng thắng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại của công tác Công đoàn Viện như: Một số ít đoàn viên Công đoàn nghiệp vụ còn hạn chế, chưa chủ động trong công việc chuyên môn, còn có hiện tượng né tránh, ngại va chạm và ít tham gia các hoạt động Công đoàn. Công tác đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao năng lực cho các đoàn viên công đoàn là cán bộ nghiên cứu còn hạn chế. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, vận động đoàn viên công đoàn chưa thực sự thường xuyên mà chủ yếu lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt công đoàn định kỳ và theo sự hướng dẫn của công đoàn cấp trên, hình thức tiến hành chưa kịp thời dẫn đến hiệu quả chưa cao. Kinh phí hoạt động công đoàn còn hạn chế, nhiều hoạt động còn phụ thuộc từ nguồn hỗ trợ của chính quyền nên không có điều kiện để tổ chức đa dạng các hoạt động công đoàn như: tổ chức du lịch hè, khám bệnh thường xuyên,..

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Viện nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ tập trung thực hiện như:

- Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả. Lấy nhu cầu chính đáng của đa số đoàn viên, người lao động làm cơ sở hoạt động. Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của Ban Chấp hành và các Tổ công đoàn. Chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động. Tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích làm điểm tập hợp thu hút đoàn viên và người lao động. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ; góp phần xây dựng ngành Công Thương phát triển, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Bám sát phương châm: “Đoàn kết nhất trí, tích cực tham gia thực hiện chủ trương đổi mới toàn diện” của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng và nâng cao tính chuyên nghiệp trên từng vị trí công tác và trong tất cả các hoạt động, đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Viện, xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, tăng cường học tập, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ra sức rèn luyện nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận và năng lực cho đoàn viên công đoàn. Tập trung sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, ưu tiên xây dựng đội ngũ, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Đến dự và chỉ đạo với Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Huệ - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Công Thương đã có bài phát biểu và chỉ đạo hội nghị, đồng tình và nhất trí cao với 02 bản báo cáo của Đoàn chủ tịch đã trình bày, rất sâu sắc, đầy đủ và toàn diện. Đồng chí Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ cũng đánh giá, ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo và tinh thần nhiệt tình của Ban Chấp hành Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2018-2023 đã hoạt động rất tích cực và hiệu quả. Để phát huy những mặt đã đạt được, khắc phục tối đa một số hạn chế còn tồn tại; nhiệm kỳ 2023-2028 Ban Chấp hành Công đoàn Viện nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương cần tập trung vào những nội dung sau:

- Một là, Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động công đoàn phù hợp với tình hình thực tế cùng với việc chăm lo đời sống, điều kiện làm việc của cán bộ, đoàn viên công đoàn, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Hai là, cần bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy đảng cùng cấp và Công đoàn cấp trên, chủ động nghiên cứu, tham mưu kịp thời, có khả năng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Ba là, xây dựng Công đoàn Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương luôn vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, là Công đoàn cơ sở nòng cốt của Công đoàn Bộ Công Thương.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hội - Bí thư Đảng ủy Viện, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương thay mặt Đảng ủy Viện biểu dương những thành tích của tập thể Ban Chấp hành và đoàn viên công đoàn Viện đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí nhấn mạnh, để phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ mới, trong thời gian tới, đề nghị các đồng chí đoàn viên Công đoàn và Ban Chấp hành Công đoàn Viện cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn;

- Nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên công đoàn, cán bộ công đoàn;

- Công đoàn tiếp tục vận động đoàn viên công đoàn không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh xuất sắc, góp phần xây dựng và phát triển Viện.

- Tiếp tục công tác chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên công đoàn, góp phần xây dựng khối đoàn kết nhất trí, động viên đoàn viên công đoàn hăng say lao động, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Đại hội cũng đã nghe rất nhiều bài tham luận của Công đoàn viên các Tổ công đoàn đóng góp, bổ sung vào dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo Đại hội của Công đoàn cấp trên và Đảng ủy Viện, Đoàn Chủ tịch đã trình bày đề án nhân sự Ban chấp hành Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2023-2028 do Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 xây dựng và đã được Đảng uỷ Viện và Công đoàn Bộ Công Thương thông qua. Đại hội đã thể hiện sự đồng thuận, biểu quyết nhất trí 100% thông qua Đề án nhân sự.

Tại Đại hội, các đại biểu đã lựa chọn và bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Viện lần thứ II nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 7 đồng chí:

  1. Trần Thanh Hằng
  2. Ngô Mai Hương
  3. Nguyễn Thị Hương
  4. Nguyễn Khánh Linh
  5. Phan Thế Quyết
  6. Trần Ngọc Thịnh
  7. Tạ Đức Tuân

Đại hội cũng đã tiến hành bầu 11 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2023 - 2028, trong đó có 10 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Một số hình ảnh tại Đại hội: