Hội thảo thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

18:42 - 19/05/2023

Sáng ngày 19/5/2023, tại trụ sở Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương đã diễn ra hội thảo thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới với chủ đề “Luận cứ khoa học đối với chiến lược, chính sách phát triển công nghiệp và thương mại trong tình hình mới”.

  1. Nguyễn Văn Hội - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo còn có các đồng chí Đảng ủy Viện, Lãnh đạo Viện, cấp Ủy các Chi bộ trực thuộc, lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện, tác giả các bài tham luận và các nhà khoa học của Viện.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Hội, Bí thư Đảng ủy Viện cho biết: Những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Viện đã thực hiện tốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hội thảo khoa học với chủ đề: “Luận cứ khoa học đối với chiến lược, chính sách phát triển công nghiệp và thương mại trong tình hình mới” nhằm mục đích nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện hệ thống lý luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Hội thảo có ý nghĩa thiết thực đối với việc tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị trên phạm vị toàn quốc, trong đó có Viện Nghiên cứu của chúng ta.

7 bài tham luận từ các tác giả thuộc các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Viện được trình bày tại Hội thảo bao gồm:

  1. Nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch và giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới tại đảng bộ Viện nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương - Chi bộ Thị trường.
  2. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh chuyển đổi số để bảo vệ nền tư tưởng của Đảng - Chi bộ Kinh tế số.
  3. Chiến lược công nghiệp hóa mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, từ góc nhìn ngành công nghiệp và đề xuất giải pháp đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc - Chi bộ Nghiên cứu phát triển công nghiệp.
  4. Tiếp tục tăng cường bảo vệ, phổ biến, tuyên truyền các quan điểm của Đảng về bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam - Chi bộ Nghiên cứu môi trường.
  5. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua hoạt động nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ xây dựng, hoạch định chính sách phát triển ngành Công Thương - Chi bộ Quản lý khoa học.
  6. Trách nhiệm của thanh niên Việt Nam với việc nhận diện và phản bác thông tin sai trái về tư tưởng Hồ Chí Minh và các thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng trong tình hình mới - Chi bộ Thông tin.
  7. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tinh hình mới tại Tạp chí nghiên cứu Công nghiệp và Thương mại - Chi bộ Tạp chí.

Sau khi các báo cáo viên trình bày toàn bộ nội dung tham luận tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã có những ý kiến sôi nổi đóng góp và chia sẻ với các bài tham luận. Qua đó, ban tổ chức Hội thảo đã tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các tham luận, cũng như các ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội thảo, đồng thời, tổng hợp đươc các ý kiến phản bác, đấu tranh với các quan điểm sai trái, là cơ sở, luận cứ khoa học đối với việc xây dựng các chiến lược, chính sách phát triển công nghiệp và thương mại trong tình hình mới.

Một số hình ảnh tại hội thảo: