Tin tức

Hiển thị

09:30 - 22/09/2021

Một số giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Bra-xin trong bối cảnh mới

ThS. Lê Hồng Quang Bộ Công Thương (Bài đăng trên Tạp chí in số 61 (T7/2021)

09:16 - 22/09/2021

Bảo vệ người tiêu dùng trên nền tảng số: Thực tiễn và những vấn đề pháp lý đặt ra

Nguyễn Quỳnh Anh Cục Quản lý cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bài viết đăng trên Tạp chí in số 61 (T7/2021)&

11:10 - 27/08/2021

Thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ và kế hoạch xét tuyển nghiên cứu sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-CLCT ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương về việc ban hành Quy chế tuyển...

11:52 - 21/08/2021

Xuất khẩu linh kiện, phụ tùng kim loại sang Liên minh Châu Âu trong bối cảnh thực thi EVFTA

ThS. Nguyễn Quang Tuấn, ThS. Nguyễn Mạnh Linh, Nguyễn Đức Kiên, Phạm Ngọc Dũng Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương

11:33 - 21/08/2021

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MỚI VÀ VẤN ĐỀ ĐẢM BẢO AN NINH NĂNG LƯỢNG NƯỚC TA TRONG NHỮNG NĂM TỚI

Vũ Huy Hùng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương