Tin tức

Hiển thị

13:40 - 16/03/2022

Tiêu đề: Tạp chí số 65 (T11/2021)

Tạp chí Nghiên cứu Công nghiệp và Thương mại được ấn hành song song cả 2 loại hình (Tạp chí in và Tạp chí điện tử). Số Tạp chí số 65...

18:45 - 19/01/2022

Một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tận dụng các FTA thế hệ mới tham gia vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu

ThS. Phan Thế Quyết, Đặng Anh Đào, Hoàng Hồng Anh Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

17:58 - 10/01/2022

Chính sách phát triển kinh tế tuần hoàn tại Nhật Bản và kinh nghiệm cho Việt Nam

ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

13:55 - 16/12/2021

Sự cần thiết tăng cường cơ chế tham vấn trong thực thi pháp luật cạnh tranh

TS.Trần Thị Thu Hiền Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương