KHOA HỌC, ĐÀO TẠO CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

Hiển thị

13:35 - 03/03/2021

Chính sách phát triển điện mặt trời của một số nước và Việt Nam

Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế  - xã hội ngày một gia tăng, đây chính là thách thức rất lớn...

13:22 - 03/03/2021

Chấm Tiểu luận Tổng quan Luận án Tiến sỹ cho NCS Lê Thị Thu Hương

Chiều ngày 13 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức buổi...

10:07 - 03/03/2021

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Mỹ Ngọc

Vào hồi 13h30’ ngày 18/01/2021, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ Bảo vệ luận án Tiến sĩ...

09:37 - 03/03/2021

Khu vực kinh tế chưa được quan sát của một số nước và bài học cho Việt Nam

TS.Lê Huy Khôi; ThS. Hoàng Thị Vân Anh; CN. Tưởng Thị Thanh Vinh Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công Thương