HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG

Hiển thị

11:10 - 27/08/2021

Thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ và kế hoạch xét tuyển nghiên cứu sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-CLCT ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương về việc ban hành Quy chế tuyển...

14:50 - 06/07/2021

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

  Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương – Bộ Công Thương thông báo điều chỉnh thời gian tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

13:11 - 20/05/2021

THÔNG BÁO TUYỀN CHỌN CHUYÊN GIA TRONG NƯỚC

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (Viện) được Bộ Công Thương giao chủ trì thực hiện Đề án: “Phổ biến, đào tạo và hướng...

14:10 - 15/03/2021

Bắc Giang: thực hiện 5 nhóm giải pháp phát triển ngành Công Thương

Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho ngành Công Thương Bắc Giang trong năm 2021 là tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo mục...