Tiêu đề: Tạp chí số 65 (T11/2021)

13:40 - 16/03/2022

Tạp chí Nghiên cứu Công nghiệp và Thương mại được ấn hành song song cả 2 loại hình (Tạp chí in và Tạp chí điện tử). Số Tạp chí số 65 (11/2021) đã được ấn hành.

Bạn đọc có thể đọc, tải bản pdf của Tạp chí phục vụ mục đích nghiên cứu, học tập và thực hiện các quy định về dẫn nguồn.

Link tải Tạp chí số 65 (T11/2021) TẠI ĐÂY