VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH CÔNG THƯƠNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

20:57 - 18/05/2021

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2021

 

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương – Bộ Công Thương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

- Số lượng cần tuyển: 08 viên chức.

- Vị trí tuyển dụng: Nghiên cứu viên, làm việc tại các đơn vị trong Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính (theo dấu bưu chính) hoặc trực tiếp (trong giờ hành chính) từ ngày 20/5/2021 đến hết ngày 30/6/2021.

Liên hệ: Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh - 024 3 8253417 – 0982514699 (Hà Nội); Chị Trần Quỳnh Oanh – 028 3 8211961 – 0909208047 (TP. Hồ Chí Minh)
Email: HanhNTH.CLCT@moit.gov.vn

Thông tin chi tiết tại Website: Vioit.org.vn

Tải Thông báo và Phiếu Đăng ký dự tuyển tại đây