Tình hình sản xuất Công nghiệp - Thương mại năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của tỉnh Bắc Kạn

13:49 - 15/03/2021

 

Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho ngành Công Thương Bắc Giang trong năm 2021 là tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa tranh thủ phục hồi nhanh các hoạt động kinh tế, tham mưu rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án

 

Năm 2020, là khoảng thời gian có nhiều biến động đối với ngành công nghiệp - thương mại, dịch vụ cả nước nói chung và tỉnh Bắc Kạn nói riêng. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động tới mọi mặt của đời sống xã hội, thị trường tiêu thụ sản phẩm sản xuất công nghiệp của thế giới bị giảm, dừng, đóng băng, đặc biệt là thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc, Mỹ và Châu Âu. 

Dưới sự chỉ đạo, điều hành, kiểm soát kịp thời của Chính phủ cùng sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị ở địa phương, nên tình hình phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều chuyển biến, hoạt động công nghiệp nhìn chung ổn định, các doanh nghiệp trên địa bàn đã dần tập trung vào sản xuất, kinh doanh. Thị trường thương mại dần đi vào ổn định; giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm không có hiện tượng tăng giá đột biến, bất thường; các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục tập trung vào sản xuất, kinh doanh cụ thể:

Về lĩnh vực công nghiệpGiá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 1.334,251 tỷ đồng, tăng 5,40% so với năm 2019; Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp cộng dồn 12 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019 tăng 4,86%; Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu trong năm 2020 so với cùng kỳ năm trước ước đạt như sau: Tinh quặng kẽm 18.902 tấn, tăng 3,3%; tinh quặng chì 8.388 tấn, tăng 4,3%; Tinh quặng sắt 35.70 tấn, gấp 10 lần so với cùng kỳ 2019; chì kim loại 7.150 tấn, tăng 41,6%; Điện thương phẩm 223 triệu KWh, tăng 10%; giấy bìa các loại 1.600 tấn, tăng 23,1%; ván dán 40.000 M3, tăng 167,4%,… Đến hết năm 2020, tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh đạt 97,31%.

Năm 2020, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (trực thuộc Sở Công Thương) đã triển khai hoàn thành 11 đề án, nhiệm vụ khuyến công với tổng kinh phí thực hiện là 2,280 tỷ đồng (hoàn thành 100% kế hoạch), trong đó có 03 Đề án khuyến công quốc gia với tổng kinh phí 1,800 tỷ đồng và 08 Đề án, nhiệm vụ với tổng kinh phí thực hiện là 480 triệu đồng.

Về các khu, cụm công nghiệp: Tỉnh đã từng bước đầu tư và hoàn thiện, nhằm khai thác tốt thế mạnh sẵn có của địa phương để phát triển công nghiệp đặc biệt là khu Công nghiệp Thanh Bình và các cụm công nghiệp.tại huyện Chợ Mới, hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Thanh Bình đang từng bước được xây dựng, hoàn thiện nhằm đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư các dự án công nghiệp. Đến thời điểm này, Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn I với diện tích 73,5 ha đã được đầu tư hoàn chỉnh, tương đối đồng bộ và thu hút được 12 dự án đăng ký hoạt động, trong đó có 08 dự án đang hoạt động sản xuất, 03 dự án đang thực hiện công tác đầu tư, 01 dự án đang tạm dừng hoạt động. Để mở rộng, phát triển Khu công nghiệp Thanh Bình, Bắc Kạn đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thu hút nguồn vốn xã hội hóa thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn II với quy mô 80,3 ha.

Đối với cụm công nghiệp, Bắc Kạn quy hoạch 21 cụm công nghiệp với tổng diện tích là 488,9 ha. Hiện tỉnh đang triển khai thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Huyền Tụng, tại thành phố Bắc Kạn với diện tích 16 ha từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Ngoài ra, Bắc Kạn cũng đã ban hành các quyết định thành lập Cụm công nghiệp Quảng Chu, huyện Chợ Mới với diện tích 74,4 ha và Cụm công nghiệp Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông có diện tích 43 ha. Hai cụm công nghiệp này được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa, hiện các chủ đầu tư đang triển khai thực hiện các bước đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định.Tỉnh Bắc Kạn xác định trong giai đoạn 2021-2025, phát triển công nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, có tính đột phát trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó tập trung đầu tư phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp để có mặt bằng phát triển sản xuất chế biến và phát triển sản xuất các nhóm ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Về lĩnh vực Thương mại: Tổng mức bán buôn, bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh năm 2020 ước đạt 6.528 tỷ đồng, tăng 6,46% so với năm 2019. Năm 2020 do xảy ra dịch bệnh Covid-19 nên hầu hết các ngành hàng đều có doanh thu giảm mạnh, chỉ có một số ngành hàng tăng cao so với cùng kỳ năm 2019 như: Lương thực, thực phẩm ước tính đạt 1.849,911 tỷ đồng, tăng 8,02%; Gỗ và vật liệu xây dựng ước đạt 531.559 triệu đồng, tăng 50,22 %; Đồ dùng, dụng cụ và trang thiết bị gia đình ước đạt 355.053 triệu đồng, tăng 8,11%; Sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và các xe có động cơ khác ước đạt 130.351 triệu đồng, tăng 9,94% so với cùng kỳ năm 2019.

Năm 2020, hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh tăng trưởng khá, mặt hàng miến dong của tỉnh bước đầu đã xuất khẩu vào thị trường EU (Cộng hòa Séc), điều này đã mở ra cơ hội mới cho các sản phẩm nông sản của tỉnh Bắc Kạn. Tổng kim ngạch xuất – nhập khẩu năm 2020 đạt 12,7 triệu USD, tăng 32% so với thực hiện năm 2019 và tăng 27% so với kế hoạch năm 2020. Trong đó: Kim ngạch xuất khẩu đạt 7,5 triệu USD với mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là gỗ dán ép, đũa gỗ, quả mơ, gừng đã qua sơ chế, miến dong; kim ngạch nhập khẩu đạt 5,2 triệu USD với mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc thiết bị, veneer làm lớp mặt, tinh quặng chì. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,35% so với bình quân cùng kỳ, lạm phát được kiểm soát tốt.

Năm 2021, Bắc Kạnxác định tiếp tục bám sát kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh để triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp chủ yếu, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh năm 2010) khu vực công nghiệp tăng 8,7%, Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đạt 1.463,544 tỷ đồng, Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 97,4% và thực hiện hoàn thành 100% đề án khuyến công và chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021 được cấp có thẩm quyền giao; phấn đấu Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 6.330 tỷ đồng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt trên 10 triệu USD và thực hiện hoàn thành 100% đề án, nhiệm vụ xúc tiến thương mại năm 2021 được cấp có thẩm quyền giao.

Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra ngành Công thương Tỉnh Bắc Kạn đã đưa ra một số định hướng, nhiệm vụ trong năm 2021 cho ngành như: Cần tham mưu tốt cho Tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Công Thương, trong công tác thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, chủ động tham mưu cho tỉnh làm tốt chuỗi cung ứng, phối hợp tốt với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan để nâng cao hiệu lực và hiệu quả của ngành về công tác xúc tiến thương mại, công tác quản lý thương mại điện tử, công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực có liên quan./.

Nguồn: Theo báo cáo của Sở Công Thương Bắc Kạn

 

Đinh Thị Bích Liên

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến Thương mại  - VIOIT