THÔNG BÁO TUYỀN CHỌN CHUYÊN GIA TRONG NƯỚC

13:11 - 20/05/2021

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (Viện) được Bộ Công Thương giao chủ trì thực hiện Đề án: “Phổ biến, đào tạo và hướng dẫn các địa phương và hiệp hội ngành hàng về quản lý nhà nước trong công nghiệp hỗ trợ và tư vấn phát triển doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ”, theo Quyết định 3616/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công

Để thực hiện Đề án này, Viện cần tuyển chọn 01 hoặc 02 chuyên gia, nội dung như sau:

1.  Phạm vi công việc: Chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện giảng dạy chính tại các lớp đào tạo thuộc Đề án, theo sự phân công của Chủ nhiệm Đề án. Bao gồm các nội dung chính:

 - Biên soạn tài liệu đào tạo và tài liệu trình chiếu, bài tập, thảo luận nhóm, bài kiểm tra cuối khóa cho các khóa đào tạo;

- Đào tạo và giảng dạy trực tiếp, từ 1 tới 6 khóa đào tạo tập trung, từ tháng 6/2021 đến tháng 11/2021 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh;

- Nội dung các khóa đào tạo: (1) Quản lý nhà nước và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (DNCNHT); (2)  Đào tạo, hướng dẫn các học viên về: Hỗ trợ nâng cao năng lực, tư vấn phát triển DNCNHT; Kết nối DNCNHT với người mua và xuất khẩu; Hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận với các Chương trình hỗ trợ của Chính phủ và các Tổ chức phi Chính phủ; Định hướng, xây dựng và thực hiện các chương trình tư vấn, hỗ trợ DNCNHT nâng cao năng lực, kết nối với các chuỗi cung ứng tại đơn vị của các học viên; (3)  Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực hiện chương trình, đề án hỗ trợ DNCNHT của các tổ chức, đơn vị tại Việt Nam, bài học cho các Hiệp hội ngành hàng và các địa phương.

- Đối tượng học viên: Cán bộ của Hiệp hội ngành hàng và Cơ quan Quản lý Nhà nước tại địa phương.

2. Yêu cầu chung về năng lực: Cá nhân tham gia dự tuyển đáp ứng các yêu cầu sau:

Có bằng Tiến sỹ, ưu tiên về công nghiệp, quản trị kinh doanh, hành chính công và liên quan;

Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp công nghiệp/công nghiệp hỗ trợ/doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Đã chủ nhiệm/quản lý tối thiểu 02 nhiệm vụ thuộc các chương trình hỗ trợ của chính phủ/tổ chức phi chính phủ về 2 nội dung: Hỗ trợ nâng cao năng lực, tư vấn phát triển DNCNHT và kết nối DNCNHT với người mua và xuất khẩu;

-  Có kinh nghiệm giảng dạy hoặc đào tạo chuyên sâu, ưu tiên liên quan đến công nghiệp, quản lý nhà nước, công nghiệp hỗ trợ;

- Có khả năng thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá các nguồn thông tin phục vụ công tác tư vấn xây dựng giáo trình;

- Có khả năng sắp xếp thời gian để hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo đúng yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

3. Yêu cầu hồ sơ dự tuyển

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi Hồ sơ năng lực (theo mẫu đính kèm) trước ngày 29/05/2021 về Văn phòng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương theo địa chỉ:

Tên đơn vị:     Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Địa chỉ:           17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:     (84-24) 3936 9593

Người liên hệ: Mr. Phong. ĐT: 0945983992. Email: phongph.ipsi@moit.gov.vn

(Mẫu Hồ sơ năng lực)

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - VIOIT