THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

14:50 - 06/07/2021

 

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương – Bộ Công Thương thông báo điều chỉnh thời gian tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

Do tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn công tác tuyển dụng và các thí sinh dự thi, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương – Bộ Công Thương thông báo:

Thời gian thi nghiệp vụ chuyên ngành, dự kiến từ ngày 15/7 – 15/8/2021, sẽ điều chỉnh lại vào thời gian thích hợp, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương sẽ thông báo cụ thể tới các ứng viên đã gửi Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức qua mail đã đăng ký trên Phiếu dự tuyển.

Thông tin chi tiết tại Website: Vioit.org.vn hoặc Vioit.vn