Lịch bảo vệ Luận án tiến sỹ cấp Viện của NCS. Nguyễn Phúc Nam

06:45 - 11/04/2023

Lịch bảo vệ Luận án tiến sỹ cấp Viện của NCS. Nguyễn Phúc Nam

Thực hiện Quy chế đào tạo Tiến sĩ và Quyết định số 113/QĐ-CLCT ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương về việc thành lập Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Viện. Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Bộ Công Thương tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS. Nguyễn Phúc Nam về đề tài: Tái cơ cấu thương mại Việt Nam - ASEAN; Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại; Mã số: 9.34.01.21

Thời gian: 15 giờ 00’, ngày 18 tháng 04 năm 2023 (Thứ Ba)

Địa điểm: Hội trường tầng 1, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, 17 Yết Kiêu, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

Kính mời các quý vị quan tâm tới dự.      

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương