Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Đỗ Quang

08:27 - 12/11/2022

Sáng ngày 10 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - số 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã diễn ra buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở theo quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở số 827/QĐ-CLCT ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương cho NCS. Đỗ Quang với đề tài “Giải pháp chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga”, chuyên ngành kinh doanh thương mại, mã số 9.34.01.21. Luận án của NCS được hướng dẫn bởi: PGS.TS Đinh Văn Thành - Giáo viên hướng dẫn 1 và PGS.TS Nguyễn An Hà - Giáo viên hướng dẫn 2.

Các thành viên Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở gồm có: PGS.TS. Tạ Văn Lợi, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Chủ tịch hội đồng; PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Phản biện 1; PGS.TS. Doãn Kế Bôn, Trường Đại học Thương mại - Phản biện 2; PGS.TS. Lê Trịnh Minh Châu, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Ủy viên; PGS.TS. Trịnh Thị Thu Hương, Trường đại học Ngoại thương - Ủy viên; TS. Trịnh Thị Thanh Thủy, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Ủy viên và TS. Đặng Công Hiến, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Ủy viên, Thư ký hội đồng. Buổi đánh giá còn có sự tham dự của các giáo viên, các nhà khoa học và các nghiên cứu sinh của Viện.

Nhận xét về luận án, các thành viên trong Hội đồng đều cho rằng luận án là một công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, công phu, có ý nghĩa thực tiễn, là tài liệu tham khảo bổ ích đối với công tác nghiên cứu, đề xuất các định hướng, giải pháp chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga.

Phát biểu kết luận, PGS.TS. Tạ Văn Lợi - Chủ tịch hội đồng khẳng định tên luận án “Giải pháp chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga” phù hợp với nội dung và mã số chuyên ngành, không trùng với các luận án khác đã được bảo vệ.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín đánh giá luận án của NCS. Đỗ Quang với kết quả 7/7 phiếu tán thành. Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện đã nhất trí đánh giá luận án của NCS. Đỗ Quang đảm bảo yêu cầu của một luận án tiến sĩ kinh tế và được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện sau khi đã chỉnh sửa và hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở.

 Một số hình ảnh buổi bảo vệ: