HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG

Hiển thị

11:33 - 07/03/2021

Thành phố Hồ Chí Minh tập trung phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm

   Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; đầu mối giao lưu và hội...

13:22 - 03/03/2021

Chấm Tiểu luận Tổng quan Luận án Tiến sỹ cho NCS Lê Thị Thu Hương

Chiều ngày 13 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức buổi...

10:07 - 03/03/2021

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Mỹ Ngọc

Vào hồi 13h30’ ngày 18/01/2021, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ Bảo vệ luận án Tiến sĩ...

09:45 - 03/03/2021

Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ năm 2020 “Nghiên cứu mô hình quả̉n trị chuỗi cung ứng tiên tiến trong ngành dệt may và khả năng ứng dụng trong các doanh nghiệp...

Chiều ngày 14/1/2021, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ năm 2020 đề...

09:41 - 03/03/2021

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển xuất khẩu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường Nhật Bản trong bối...

Chiều ngày 12/01/2021, tại hội trường tầng 1 - Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (số 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tổ...