Tình hình thực hiện kế hoạch ngành công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

11:52 - 07/03/2021

 

Việc triển khai thực hiện kế hoạch của ngành công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngay từ đầu năm 2020 đã bị xáo trộn do tác động của dịch Covid-19. Sau hai lần ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu bị đình trệ, một số chỉ tiêu của ngành tăng thấp hơn so với kế hoạch

 

Về sản xuất công nghiệp:  

- Chỉ số sản xuất công nghiệp trừ dầu thô và khí đốt năm 2020 ước tăng 8,59% so với năm 2019, trong đó: ngành chế biến, chế tạo tăng 9,32%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,51%; ngành khai khoáng tăng 6,26%; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 6,12%.

Tính theo giá so sánh 2015,giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN) trừ dầu thô và khí đốt năm 2020 ước 298.827 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 58,67% trong tổng GTSXCN toàn Tỉnh), đạt 99,57% kế hoạch (KH) năm, tăng 8,58% so với năm 2019 (KH 9,05 %), phân theo ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,31%; ngành công nghiệp khai khoáng tăng 6,13%; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 5,39%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 3,26%. GTSXCN kể cả dầu thô và khí đốt ước 509.350,20 tỷ đồng, tăng nhẹ ở mức 2,31% so với cùng kỳ nguyên nhân chủ yếu do giá trị sản xuất dầu thô và khí đốt giảm 5,45%.

Tính theo giá thực tế, GTSXCN toàn tỉnh năm 2020 ước 597.811,60 tỷ đồng, tăng 3,81% so với năm 2019. Trong đó GTSXCN trừ dầu thô và khí đốt chiếm 65,91% về tỷ trọng, tương đương 394.004,06 tỷ đồng, tăng 10,48%.

Về Thương mại - Dịch vụ: Tổng doanh thu thương mại dịch vụ năm 2020 ước 174.241,23 tỷ đồng, tăng 7,08% so với năm 2019. Trong đó, doanh thu thương mại 121.612,59 tỷ đồng, tăng 8,9%; doanh thu dịch vụ 52.628,63 tỷ đồng, tăng 3,11%. Tổng mức bán lẻ hàng hoá năm 2020 ước 51.253,53 tỷ đồng, đạt 99,05% kế hoạch năm, tăng 12,95% so với năm 2019 (KH 14,03 %); trong đó, tổng mức bán lẻ tại các siêu thị, trung tâm thương mại tăng 22,38% đạt 1.475,94 tỷ đồng.

Về Xuất khẩu: Trong năm 2020, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh tăng 5,46% so với năm 2019, đạt 8.378,96 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô ước 5.321,97 triệu USD, đạt 96,80% KH năm, tăng 6,55% so với năm 2019 (KH 10,07%). Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô (65,96%), tương đương với 3.510,33 triệu USD, tăng 21,73%. Doanh nghiệp 100% vốn trong nước 1.811,64 triệu USD, chiếm tỷ trọng 34,04%, giảm 14,19%.

Về Nhập khẩu: Trong năm 2020, kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh ước 7.640,52 triệu USD, đạt 101,25% kế hoạch năm, tăng 10,35% so với năm 2019 (KH 8,99%). Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn chiếm tỷ trọng lớn (62,44%) trong tổng kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh với 4.771,03 triệu USD, tăng 9,25%; khu vực doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm tỷ trọng 37,56%, với 2.869,49 triệu USD, tăng 12,23%.

Phương hướng, nhiệm vụ ngành công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021:

Năm 2021 dịch bệnh COVID-19 dự kiến tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh. Một số hạn chế nội tại vẫn chưa được giải quyết triệt để như sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu của tỉnh vẫn phụ thuộc vào doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài và chủ yếu vẫn là gia công, lắp ráp. Doanh nghiệp của tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa nên gặp nhiều khó khăn trong việc nâng cao trình độ công nghệ, năng lực quản trị DN, năng lực kết nối... Tiến độ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp còn chậm; công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển; các cụm công nghiệp chế biến hải sản tập trung chưa thực hiện xong công tác bàn giao giữa UBND các huyện với Công ty IZICO nên chưa thực hiện công tác việc di dời các cơ sở ô nhiễm trong khu dân cư vào cụm công nghiệp; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động.

Bối cảnh trên cho thấy trong năm 2021, bên cạnh những thuận lợi và cơ hội phát triển, ngành công thương của tỉnh tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; đòi hỏi phải có những giải pháp căn bản phù hợp với tình hình thực tế phát triển của tỉnh và đổi mới mạnh mẽ để tiếp tục duy trì sự phát triển.

Mục tiêu cơ bản năm 2021:

- Chuyển đổi cơ cấu ngành công thương gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh.

- Triển khai có hiệu quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của ngành.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc, tập trung thu hút các dự án có quy mô đầu tư lớn, dự án nguồn làm hạt nhân thu hút các dự án vệ tinh, dự án có hàm lượng kỹ thuật cao, sử dụng ít nhân lực, thân thiện với môi trường; hạn chế thu hút những lĩnh vực sử dụng không hiệu quả tài nguyên và đất đai, công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, sử dụng nhiều lao động theo đúng tinh thần Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 06/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 40-CTr/TU ngày 10/5/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Đẩy mạnh thu hút FDI giai đoạn hậu dịch Covid-19, trong đó tập trung các ngành công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ hỗ trợ để tạo đà phát triển các ngành công nghiệp khác.

- Đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng.

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021:

- Giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí (theo giá so sánh 2015) năm 2021 đạt  325.123,77 tỷ đồng, tăng 8,80% so với năm 2020.

- Tổng mức luân chuyển hàng hóa bán lẻ năm 2021 đạt 56.766,69 tỷ đồng, tăng 10,76% so với năm 2020.

- Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô năm 2021 5.691,85 triệu USD, tăng 6,95% so với năm 2020. Kim ngạch nhập khẩu năm 2021 đạt 8.443,54 triệu USD, tăng 10,51% so với năm 2020.

Nhiệm vụ và giải pháp

- Tiếp thục theo dõi tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19, nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để tham mưu đề xuất Bộ Công Thương và UBND tỉnh những biện pháp tháo gỡ.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 8872/CTr-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19.  

- Tiếp tục rà soát, báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đề xuất UBND tỉnh hoặc kiến nghị Bộ, ngành Trung ương biện pháp tháo gỡ; đồng thời chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp trực tiếp liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sớm giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, nguồn lao động (các chuyên gia nhập cảnh…) giúp doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển trong điều kiện bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch tỉnh tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình xúc tiến thương mại nội địa và xúc tiến xuất khẩu ngoài nước nhằm giúp doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, nhất là mặt hàng nông lâm thủy sản.

- Tiếp tục phối hợp với Cục Xuất Nhập khẩu, Cục Quản lý Cạnh tranh - Bộ Công Thương và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong việc hỗ trợ, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp của tỉnh nâng cao kiến thức về phòng vệ thương mại, hàng rào kỹ thuật, các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống phá giá, chống trợ cấp và tự vệ trên địa bàn tỉnh, nhằm ứng phó hiệu quả và bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp để duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Nguồn: Báo cáo Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Trương Thị Quỳnh Vân

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến Thương mại