THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2021

09:49 - 21/08/2021

- Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

- Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-CLCT ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương.

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương thông báo tuyển nghiên cứu sinh (NCS) năm 2021 như sau:

  1. Điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ là công dân Việt Nam và công dân nước ngoài, phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Danh mục các chuyên ngành đại học và thạc sĩ được coi là phù hợp với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ của Viện được quy định tại Phụ lục 01 kèm theo.

- Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ theo quy định tại Phụ lục 02 kèm theo.

- Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

  1. Thời gian, hình thức và ngôn ngữ đào tạo

- Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ (kể từ khi có quyết định công nhận NCS) là 3 năm học đối với người có bằng thạc sĩ và 4 năm học đối với người có bằng tốt nghiệp đại học (chưa có bằng thạc sĩ).

- Việc tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện theo hình thức giáo dục chính quy, NCS phải dành ít nhất 12 tháng theo học tập trung liên tục tại Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương trong giai đoạn 24 tháng đầu, kể từ khi có quyết định công nhận NCS.

- Ngôn ngữ sử dụng trong học tập, viết và bảo vệ luận án tiến sĩ bằng tiếng Việt; luận án tiến sĩ có thể được viết và bảo vệ bằng tiếng Anh.

  1. Danh mục chuyên ngành phù hợp

Danh mục các chuyên ngành đại học và thạc sĩ được coi là phù hợp với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương được quy định tại Phụ lục 01 kèm theo.

  1. Danh sách người hướng dẫn

 

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Học hàm, học vị

 

Nguyễn Văn Hội

15/07/1974

TS

 

Trịnh Thị Thanh Thủy

15/07/1966

TS

 

Đinh Văn Thành

12/08/1954

PGS.TS

 

Lê Trịnh Minh Châu

07/09/1952

PGS.TS

 

Nguyễn Văn Lịch

02/12/1949

PGS.TS

 

Phạm Hữu Thìn

01/05/1960

TS

 

Nguyễn Văn Long

20/05/1961

TS

 

Lê Huy Khôi

04/05/1973

TS

 

Hồ Trung Thanh

30/09/1961

TS

 5. Chỉ tiêu tuyển sinh: Dự kiến năm 2021 là 05 chỉ tiêu

6. Hồ sơ dự tuyển, nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển

6.1. Hồ sơ dự tuyển

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ nộp 01 bộ hồ sơ, bao gồm:

1/ Đơn xin dự tuyển;

2/ Phiếu đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ theo mẫu tại Phụ lục 04 kèm theo.

3/ Lý lịch khoa học;

4/ Bản sao văn bằng, chứng chỉ có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu (trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp);

5/ Minh chứng bài báo hoặc báo cáo liên quan: trang bìa, trang mục lục và toàn bộ bài báo khoa học;

6/ Đề cương nghiên cứu theo mẫu tại Phụ lục 03 kèm theo.

7/ Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu;

8/ Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);

9/ Bản sao có chứng thực các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có); minh chứng thâm niên công tác (nếu có); các tài liệu liên quan khác (nếu có).

6.2.Nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/06/2021 đến hết ngày 31/8/2021.

- Địa điểm nhận hồ sơ:

Hà Nội: Phòng 207 – Trụ sở Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, 17 Yết Kiêu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Chi nhánh Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh, tầng 11, Trụ sở Bộ Công Thương, số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, Quận 1.

6.3. Lệ phí dự tuyển: Lệ phí dự tuyển là 1.000.000 đồng

7. Phương thức và kế hoạch tuyển NCS

- Xét tuyển nghiên cứu sinh thông qua đánh giá hồ sơ dự tuyển và trình bày đề cương nghiên cứu.

- Xét tuyển nghiên cứu sinh được tổ chức tại 02 địa điểm như sau:

Hà Nội: Phòng 210 – Trụ sở Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, 17 Yết Kiêu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Chi nhánh Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh, tầng 11, Trụ sở Bộ Công Thương, số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, Quận 1.

- Thời gian xét tuyển NCS: Dự kiến tháng 9 năm 2021

- Thời gian công bố kết quả: Dự kiến tháng 10 năm 2021

- Thời gian nhập học: Dự kiến tháng 11 năm 2021

  1. Học phí và chính sách hỗ trợ tài chính

Học phí và chính sách hỗ trợ tài chính thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

  1. Thông tin liên hệ

Viện Nghiên cứu Chiến lươc, Chính sách Công Thương (Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sau đại học) – Số 17 Yết Kiêu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Website: http://www.vioit.org.vn

Liên hệ: TS. Đặng Công Hiến – Điện thoại: 0972428868

Email: hiendc.vit@moit.gov.vn

Tải Thông báo và các Phụ lục tại đây