THÔNG BÁO TUYỀN CHỌN CHUYÊN GIA TRONG NƯỚC

13:11 - 20/05/2021

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (Viện) được Bộ Công Thương giao chủ trì thực hiện Đề án: “Phổ biến, đào tạo và hướng dẫn các địa phương và hiệp hội ngành hàng về quản lý nhà nước trong công nghiệp hỗ trợ và tư vấn phát triển doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ”, theo Quyết định 3616/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công