Thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ và kế hoạch xét tuyển nghiên cứu sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021

11:10 - 27/08/2021

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-CLCT ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương.

Do tình hình đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ và kế hoạch xét tuyển nghiên cứu sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 như sau:

  • Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/11/2021.
  • Thời gian xét tuyển NCS, công bố kết quả và nhập học: Dự kiến tháng 12 năm 2021.

Những nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 232/TB-CLCT 20 tháng 5 năm 2021 của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021.

Thông tin liên hệ:

Viện Nghiên cứu Chiến lươc, Chính sách Công Thương (Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sau đại học) – Số 17 Yết Kiêu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Website: http://www.vioit.org.vn

Liên hệ: TS. Đặng Công Hiến – Điện thoại: 0972428868

 Email: hiendc.vit@moit.gov.vn

VIỆN TRƯỞNG

 (Đã ký)

 

TS. Nguyễn Văn Hội

Tài thông báo tại đây