Ngành Công Thương Sơn La quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp năm 2021

11:23 - 07/03/2021

 

 

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và phát huy lợi thế so sánh của Tỉnh; đồng thời, khắc phục các tồn tại, yếu kém, năm 2021, ngành Công Thương Sơn La quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh vừa phục hồi, phát triển kinh tế.