Lịch sử hình thành và phát triển Tạp chí

13:00 - 25/03/2022

Tạp chí Nghiên cứu Công nghiệp và Thương mại (dưới đây được gọi là Tạp chí) là tạp chí khoa học của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương được thành lập thành lập theo Giấy phép hoạt động báo chí in số 06/GP-BTTTT ngày 10/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Hiện nay, Tạp chí đang hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo chí in số 375/GP-BTTTT ngày 22 tháng 06 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Tạp chí có nhiệm vụ tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành các nghiên cứu khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, quản lý của Viện và Bộ Công Thương và công tác đào tạo trình độ tiến sỹ của Viện.

 Sau gần 10 năm hoạt động, Tạp chí Nghiên cứu Công nghiệp và Thương mại đã có những đóng góp thiết thực và hiệu quả đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và công tác quản lý của Viện và Bộ Công Thương, nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sỹ của Viện. Uy tín và chất lượng của Tạp chí ngày càng được nâng cao, nhận được sự hợp tác của đông đảo các nhà khoa học, các nhà quản lý và độc giả trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, Tạp chí cũng đang gặp một số khó khăn về bộ máy tổ chức, quy trình nhận, duyệt và biên tập bài viết và xuất bản. Đặc biệt, trong thời gian tới Viện đang có chủ trương nâng cấp chất lượng tạp chí để đáp ứng tiêu chí tính điểm của tổ chức đánh giá trong nước và quốc tế, cũng như đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp nghiên cứu khoa học, công tác quản lý của ngành Công Thương và đào tạo trình độ tiến sỹ của Viện.