Kết quả phỏng vấn thi nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển viên chức năm 2021 của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

15:49 - 22/11/2021

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương trân trọng thông báo kết quả phỏng vấn thi nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển viên chức năm 2021.

(Kết quả phỏng vấn thi nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển viên chức năm 2021 gửi kèm theo)

Kết quả phỏng vấn thi nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển viên chức năm 2021 được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử Vioit.org.vn và Vioit.vn, đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở Viện, số 17 Yết Kiêu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội./.

TM.HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Văn Khánh

Xem kết quả phỏng vấn nghiệp vụ tại đây