Danh sách trúng tuyển viên chức năm 2021 của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

15:57 - 22/11/2021

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 trân trọng thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2021 (Đợt 1) của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2021 (Đợt 1) của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương gửi kèm theo).

Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2021 (Đợt 1) của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử Vioit.org.vn và Vioit.vn.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này, người trúng tuyển phải đến Viện để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm: a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Địa điểm: Văn phòng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Phòng 206, tầng 2, số 17 Yết Kiêu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Liên hệ: Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh - 024 3 9346029 - 0982514699

Email: HanhNTH.CLCT@moit.gov.vn./.

TM.HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Văn Khánh

Xem thông báo và danh sách trúng tuyển tại đây