Danh sách thí sinh thi nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) Dự tuyển viên chức năm 2021 của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

15:47 - 01/11/2021

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Vị trí đăng ký       tuyển dụng

Số báo danh dự tuyển

Nam

Nữ

1

Nguyễn Thị Doãn An

 

26/12/1998

Nghiên cứu viên

001

2

Nguyễn Thị Lan Anh

 

12/9/1978

Nghiên cứu viên

002

3

Nguyễn Thị Minh Anh

 

27/12/1999

Nghiên cứu viên

003

4

Trần Thị Quỳnh Anh

 

08/3/1997

Nghiên cứu viên

004

5

Nguyễn Duy Bình

30/7/1990

 

Nghiên cứu viên

005

6

Nguyễn Văn Cường

02/4/1991

 

Nghiên cứu viên

006

7

Vũ Mạnh Cường

28/11/1991

 

Nghiên cứu viên

007

8

Giàng Quáng Cường

16/9/1994

 

Nghiên cứu viên

008

9

Hoàng Lan Dung

 

08/3/1995

Nghiên cứu viên

009

10

Phạm Thùy Dung

 

29/8/1999

Nghiên cứu viên

010

11

Lê Đức Đàm

27/5/1999

 

Nghiên cứu viên

011

12

Nguyễn Bá Đạt

20/10/1993

 

Nghiên cứu viên

012

13

Trịnh Thanh Hà

 

01/5/1998

Nghiên cứu viên

013

14

Đỗ Tuấn Hải

27/4/1983

 

Nghiên cứu viên

014

15

Đỗ Thị Mỹ Hạnh

 

19/10/1997

Nghiên cứu viên

015

16

Vũ Thị Thu Hằng

 

21/6/1990

Nghiên cứu viên

016

17

Phan Bảo Hân

 

30/6/1999

Nghiên cứu viên

017

18

Bùi Thị Hiệp

 

27/6/1991

Nghiên cứu viên

018

19

Hồ Trọng Hiệp

26/02/1994

 

Nghiên cứu viên

019

20

Ngô Thị Yến Hoa

 

01/10/1991

Nghiên cứu viên

020

21

Phạm Văn Hoàn

25/6/1982

 

Nghiên cứu viên

021

22

Nguyễn Văn Hoàng

20/12/1996

 

Nghiên cứu viên

022

23

Vũ Thị Ánh Huyền

 

08/6/1996

Nghiên cứu viên

023

24

Doãn Khánh Huyền

 

07/4/1998

Nghiên cứu viên

024

25

Lê Thị Lan Hương

 

21/10/1997

Nghiên cứu viên

025

26

Nguyễn Thị Thu Hương

 

22/8/1990

Nghiên cứu viên

026

27

Phùng Khánh Linh

 

23/8/1997

Nghiên cứu viên

027

28

Mai Thùy Linh

 

03/8/0996

Nghiên cứu viên

028

29

Nguyễn Thị Thùy Linh

 

14/12/1997

Nghiên cứu viên

029

30

Mai Thị Thanh Loan

 

05/11/1987

Nghiên cứu viên

030

31

Nguyễn Hoàng Cẩm Ly

 

07/12/1996

Nghiên cứu viên

031

32

Nguyễn Quỳnh Nga

 

01/4/1997

Nghiên cứu viên

032

33

Lê Bích Ngọc

 

20/8/1999

Nghiên cứu viên

033

34

Võ Thị Bích Ngọc

 

28/10/1998

Nghiên cứu viên

034

35

Nguyễn Đức Phương

19/11/1977

 

Nghiên cứu viên

035

36

Nguyễn Hồng Sơn

16/9/1996

 

Nghiên cứu viên

036

37

Hồ Trung Thành

15/4/1979

 

Nghiên cứu viên

037

38

Đặng Thị Phương Thảo

 

09/7/1991

Nghiên cứu viên

038

39

Lê Thị Thu Thảo

 

01/01/1998

Nghiên cứu viên

039

40

Đỗ Văn Thắng

23/5/1994

 

Nghiên cứu viên

040

41

Nguyễn Thị Thìn

 

05/8/1996

Nghiên cứu viên

041

42

Nguyễn Phương Thủy

 

28/8/1989

Nghiên cứu viên

042

43

Vũ Thị Thủy

 

08/12/1996

Nghiên cứu viên

043

44

Hoàng Thị Thương

 

22/11/1992

Nghiên cứu viên

044

45

Nguyễn Viết Tùng

10/10/1990

 

Nghiên cứu viên

045

46

Nguyễn Thị Minh Trang

 

01/11/1996

Nghiên cứu viên

046

47

Huỳnh Thị Thanh Trang

 

01/01/1988

Nghiên cứu viên

047

48

Nguyễn Thị Vân

 

14/5/1981

Nghiên cứu viên

048