Danh sách nhân sự của Tạp chí Nghiên cứu Công nghiệp và Thương mại

15:33 - 25/03/2022

1

Đỗ Quang

Tổng biên tập

2

Phan Thế Quyết

Thư ký Tòa soạn

3

Ngô Thị Lan Hương

Trị sự Tòa soạn

4

Hồ Trung Thanh

Biên tập viên

5

Phạm Kim Oanh

Biên tập viên

6

Đặng Anh Đào

Biên tập viên

7

Nguyễn Phi Long

Kỹ thuật viên

8

Trương Thị Chí Bình

Biên tập viên

9

Nguyễn Thị Hạnh

Biên tập viên

10

Dương Danh Tại

Biên tập viên

11

Phạm Hải Phong

Biên tập viên