Danh sách hội đồng biên tập tạp chí

13:03 - 25/03/2022

STT

Họ và tên

Chức vụ công tác

Chức vụ trong Hội đồng

1

TS. Nguyễn Văn Hội

Viện trưởng

Chủ tịch

2

GS.TS. Trần Thọ Đạt 

Nguyên Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Ủy viên

3

GS.TS. Ông Đinh Văn Sơn

Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại

Ủy viên

14

GS.TS. Jimmy Tran

Đại học Victoria (Australia)

Ủy viên

5

Ông Ayumi Konishi

Chuyên gia cao cấp Ngân hàng Phát triển Châu Á

Ủy viên

6

PGS TS. Phạm Quang Thao

Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ủy viên

7

PGS.TS.  Tạ Văn Lợi

Viện trưởng Viện Thương mại và kinh tế quốc tế, trường Đại học Kinh tế quốc dân

Ủy viên

8

PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch

Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại

Ủy viên

9

PGS.TS. Đinh Văn Thành

Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại

Ủy viên

10

PGS.TS. Phạm Tất Thắng

Nguyên Giám đốc Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại- Bộ Công Thương

Ủy viên

11

PGS.TS. Lê Trịnh Minh Châu

Nghiên cứu viên cao cấp Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Ủy viên

12

TS. Trịnh Thị Thanh Thủy

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Ủy viên

13

TS. Phạm Ngọc Hải

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Ủy viên

14

TS. Vũ Quang Hùng

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Ủy viên

15

TS. Hồ Trung Thanh

Nghiên cứu viên chính - Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Ủy viên