Chấm Tiểu luận Tổng quan Luận án Tiến sỹ cho NCS Lê Thị Thu Hương

13:22 - 03/03/2021

Chiều ngày 13 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức buổi đánh giá tiểu luận tổng quan thuộc đề tài luận án tiến sỹ kinh tế, chuyên ngành kinh doanh thương mại, mã số 62.34.01.01 cho NCS. Lê Thị Thu Hương về đề tài “Phát triển hệ thống phân phối hàng hóa Việt Nam ở nước

Các thành viên Tiểu ban chấm chuyên đề tổng quan luận án tiến sỹ gồm có: PGS. TS. Lê Trịnh Minh Châu - Viện NCCLCS Công Thương -Trưởng Tiểu ban; PGS. TS. Đinh Văn Thành - Viện NCCLCS Công Thương - Thư ký Tiểu ban và TS. Trịnh Thị Thanh Thủy- Viện NCCLCS Công Thương - Ủy viên.

Buổi  đánh giá còn có sự tham dự của các GS.TS. Đỗ Đức Bình - Đại học kinh tế Quốc dân; PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch, TS. Phạm Hữu Thìn, TS. Nguyễn Văn Long, TS. Nguyễn Quỳnh Hoa, TS. Trần Thị Thu Hiền, các nhà khoa học và các nghiên cứu sinh của Viện.

Tiểu luận tổng quan của NCS. Lê Thị Thu Hương được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Đinh Văn Thành và PGS. TS. Ngô Thị Tuyết Mai.

Sau khi Đại diện phòng Quản lý khoa học và đào tạo sau đại học tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự. PGS. TS. Lê Trịnh Minh Châu đã chủ trì điều khiển cuộc họp.NCS. Lê Thị Thu Hương trình bày tóm tắt Tiểu luận.

Tiểu ban và các đại biểu tham dự hỏi, trao đổi, thảo luận cùng NCS, sau đó đưa ra những góp ý, đánh giá để NCS tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện tiểu luận.

Trước những ý kiến đóng góp quý báu, đầy bổ ích của các thày cô và những đại biểu tham dự, NCS. Lê Thị Thu Hương trân trọng cảm ơn các thành viên Tiểu ban và các nhà khoa học. NCS sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp và hoàn thành tốt Tiểu luận tổng quan luận án tiến sỹ.

Tiểu ban đã trao đổi, thảo luận và thông qua kết luận: Tiểu luận tổng quan của NCS. Lê Thị Thu Hương có ý nghĩa lý luận và thực tiễn; phù hợp với chuyên ngành đào tạo; không trùng với các công trình khoa học đã được công bố; các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận án là phù hợp với đối tượng và nội dung phải giải quyết, bảo đảm độ tin cậy.

Các thành viên trong Tiểu ban nhận xét: Tiểu luận đã tổng quan được các công trình nghiên cứu cả trong và ngoài nước có liên quan đến phát triển hệ thống phân phối hàng hóa Việt Nam ở nước ngoài. Xác định được “khoảng trống” tri thức và những câu hỏi nghiên cứu còn bỏ ngỏ. Tiểu luận đã phân tích, đánh giá được bức tranh về thực trạng xây dựng, phát triển hệ thống phân phối hàng hóa Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020. Tiểu luận đã đưa ra những nhận định về những kết quả đạt được, những vẫn đề còn tồn tại và nguyên nhân làm cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất các giải pháp và kiến nghị cho việc phát triển hệ thống phân phối hàng hóa Việt Nam ở nước ngoài  đến 2025, tầm nhìn đến 2030. Bên cạnh đó, Tiểu luận cũng đã nghiên cứu kinh nghiệm một số quốc gia về phát triển hệ thống phân phối hàng hóa ở nước ngoài và bài học rút ra cho Việt Nam, những bài học có thể áp dụng và những bài học cần tránh. Trong Tiểu luận đã xác định được tính cập nhật, tính phát triển.

Căn cứ vào chất lượng báo cáo, sự thể hiện trình độ, kiến thức của NCS qua trình bày và trao đổi, thảo luận tại buổi sinh hoạt khoa học. Tiểu ban tiến hành đánh giá và cho điểm Tiểu luận tổng quan thuộc đề tài luận án tiến sỹ kinh tế, chuyên ngành kinh doanh thương mại của NCS. Lê Thị Thu Hương về đề tài “Phát triển hệ thống phân phối hàng hóa Việt Nam ở nước ngoài”được 8,5/10. Tiểu ban chấm tiểu luận thống nhất thông qua và đánh giá chuyên đề tổng quan luận án tiến sĩ của NCS Lê Thị Thu Hương đạt yêu cầu của chuyên đề tiến sỹ.