NHÂN HÒA TEST THÊM FILE

16:37 - 09/05/2022

Hiện nay, Liên minh Châu Âu (EU) có nhu cầu rất lớn về các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, nhất là các loại linh kiện, phụ tùng bằng kim loại. Tại Việt Nam, đây cũng là lĩnh vực thu hút đông đảo doanh nghiệp đầu tư sản xuất và đã cung ứng khá tốt cho doanh nghiệp lắp ráp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu cho linh kiện kim loại. Đã có nhiều khách hàng từ EU t

Hiện nay, Liên minh Châu Âu (EU) có nhu cầu rất lớn về các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, nhất là các loại linh kiện, phụ tùng bằng kim loại. Tại Việt Nam, đây cũng là lĩnh vực thu hút đông đảo doanh nghiệp đầu tư sản xuất và đã cung ứng khá tốt cho doanh nghiệp lắp ráp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu cho linh kiện kim loại. Đã có nhiều khách hàng từ EU tìm kiếm, phát triển nhà cung ứng tại Việt Nam. Tuy nhiên, đây là thị trường có yêu cầu kỹ thuật rất cao và đặc thù vì vậy doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi xúc tiến bán hàng. Để thúc đẩy xuất khẩu linh kiện, phụ tùng kim loại sang EU, cần có các giải pháp mạnh mẽ cả từ phía Chính phủ và doanh nghiệp.

Hiện nay, Liên minh Châu Âu (EU) có nhu cầu rất lớn về các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, nhất là các loại linh kiện, phụ tùng bằng kim loại. Tại Việt Nam, đây cũng là lĩnh vực thu hút đông đảo doanh nghiệp đầu tư sản xuất và đã cung ứng khá tốt cho doanh nghiệp lắp ráp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu cho linh kiện kim loại. Đã có nhiều khách hàng từ EU tìm kiếm, phát triển nhà cung ứng tại Việt Nam. Tuy nhiên, đây là thị trường có yêu cầu kỹ thuật rất cao và đặc thù vì vậy doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi xúc tiến bán hàng. Để thúc đẩy xuất khẩu linh kiện, phụ tùng kim loại sang EU, cần có các giải pháp mạnh mẽ cả từ phía Chính phủ và doanh nghiệp.

Hiện nay, Liên minh Châu Âu (EU) có nhu cầu rất lớn về các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, nhất là các loại linh kiện, phụ tùng bằng kim loại. Tại Việt Nam, đây cũng là lĩnh vực thu hút đông đảo doanh nghiệp đầu tư sản xuất và đã cung ứng khá tốt cho doanh nghiệp lắp ráp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu cho linh kiện kim loại. Đã có nhiều khách hàng từ EU tìm kiếm, phát triển nhà cung ứng tại Việt Nam. Tuy nhiên, đây là thị trường có yêu cầu kỹ thuật rất cao và đặc thù vì vậy doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi xúc tiến bán hàng. Để thúc đẩy xuất khẩu linh kiện, phụ tùng kim loại sang EU, cần có các giải pháp mạnh mẽ cả từ phía Chính phủ và doanh nghiệp.

Hiện nay, Liên minh Châu Âu (EU) có nhu cầu rất lớn về các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, nhất là các loại linh kiện, phụ tùng bằng kim loại. Tại Việt Nam, đây cũng là lĩnh vực thu hút đông đảo doanh nghiệp đầu tư sản xuất và đã cung ứng khá tốt cho doanh nghiệp lắp ráp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu cho linh kiện kim loại. Đã có nhiều khách hàng từ EU tìm kiếm, phát triển nhà cung ứng tại Việt Nam. Tuy nhiên, đây là thị trường có yêu cầu kỹ thuật rất cao và đặc thù vì vậy doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi xúc tiến bán hàng. Để thúc đẩy xuất khẩu linh kiện, phụ tùng kim loại sang EU, cần có các giải pháp mạnh mẽ cả từ phía Chính phủ và doanh nghiệp.